miércoles, 23 de noviembre de 2011

Reportatge projecte Parada Cultural . T-Bone

Brasilia, 2008.Assessoria del projecte per part de la AECID.