Imagineu el futur de la biblioteca pública ?

Com Imagineu el futur de la biblioteca pública,
Aquesta és la pregunta que se’ns va plantejar per tancar la Taula Rodona:

La Biblioteca a la recerca de complicitats per donar resposta a la comunitat, del dia 22 de març a Cervera, en el transcurs de les Quartes Jornades del Grup de les Biblioteques Catalanes Associades a la UNESCO.

La resposta, és la que segueix  (ja més endreçadeta), i que ja posats, pot ser la nota d'introducció d'una llarga sèrie de reflexions ...

En el meu cas, imaginar i desitjar no ho puc evitar, ara van de la mà. El futur de la biblioteca pública, més que mai seran les persones,

que porten la direcció de la biblioteca: han de saber detectar les necessitats de la seva comunitat més que mai, desenvolupar un model de biblioteca propi amb un projecte de serveis per donar respostes i de la ma d’una comunitat d’usuaris més dinàmica, participativa, que els recolzarà en els objectius perquè hi estarà implicada i també seran els seus.

que formen part dels equips de treball de les biblioteques, dels agents socials i educadors del municipi: tots ells treballaran molt més conjuntament els temes de caire social de la seva comunitat.

 que tenen responsabilitats envers la biblioteca dins l’equip de govern del municipi: regidors, gerents, tècnics de cultura ... en molts casos espero que continuïn, i sinó, ja es l'hora que treballin conjuntament i en confiança amb la direcció de la biblioteca per un model comú de serveis a la comunitat.

Passa també per les persones:

que treballen en els serveis de suport a les biblioteques: han de poder desenvolupar les funcions que estableix el marc legal. Disposar d’eixos de treball clars i definits per continuar el suport i serveis a les biblioteques, en funció dels seus projectes. I obrir o reforçar noves línies, encaminades a serveis d'atenció més personalitzada als equips de les biblioteques i si és possible, que siguin fruït de la seva demanda: trobades puntuals en espais més informals per poder intercanviar els seus neguits del dia a dia davant d’aquests nous escenaris, canalitzar consultes ràpides, disposar de documents orientadors, criteris unificats i eines de suport o de treball comunes, (com un manual d’ acollida per nous regidors), per posar un sol exemple ...

 que són els responsables polítics i els dirigents dels diferents organismes supramunicipals i del govern: han d’aplicar les seves competències i participar en el suport als municipis, que són els titulars de la prestació del servei de biblioteca pública, amb la voluntat  de compartir, de sumar i de treballar de forma coordinada.

Si s'ha de dir en versió Twitter:
Penso que el futur de la biblioteca pública PASSA PER CREAR UNA XARXA DE COMPLICITATS i IMPLICACIÓ ENTRE LES PERSONES.Amén.
Entrades populars d'aquest blog

El personal de los bibliobuses o bibliomóviles: Aproximación a un perfil.

30è ANIVERSARI BIBLIOBÚS PERE QUART.

LES BIBLIOTEQUES MÒBILS: EXPERIÈNCIES DE PROMOCIÓ DE LA LECTURA I TRANSFORMACIÓ SOCIAL