CANVIAR PER NO CANVIAR, MENTRE CANVIEM.

El bibliobús Garrigues-Segrià modifica la seva ruta per optimitzar el servei del Bibliobús i permetre que nous municipis de les comarques de Les Garrigues i del Segrià entrin al seu itinerari.

Aquest any 2013 tothom ja s’ha assabentat que  el bibliobús compleix 25 anys de servei .        
El 3 de  maig 1988, s’inaugurà el bibliobús Garrigues Segrià a les Borges Blanques. Inicialment va donar servei a vint-i-set municipis amb una periodicitat mensual (vint-i-un de la comarca de les Garrigues i vuit del Segrià).  Actualment entre la comarca de les Garrigues i una part del Segrià realitza una ruta per vint-i-dos municipis, amb una periodicitat mensual o quinzenal segons el poble i atén una població de 14.840 habitants.

Abans de continuar, demano permís al consultor artesano, Manel Muntada, per treure del seu Blog.CumClavis, un paràgraf del post “Cambio”, del 13 de juny, de 2013 i que pot ser  he reinterpretat d’acord amb les meves necessitats,  quan diu :

“Quizá sea esa visión coyuntural del cambio, la de algo optativo a lo que es aconsejable acercarse culebreando, en zig zag, con el fin de tener alguna posibilidad de poder evitarlo, la causa por la que algunos pueden pensar que hablar sobre cambio sea atender a lo que habría que hacer para que ocurriese algo determinado cuando, realmente, se trata de reflexionar sobre qué se está haciendo mientras ya se está cambiando.
Y conste que con este “qué se está haciendo” no quiero dar a entender que necesariamente se deba hacer nada en concreto ya que, como todos hemos podido comprobar, a veces, lo que conviene es “dejar de hacer”.

Aquest paràgraf em va cridar l’atenció perquè abans de vacances era immersa al final d’un nou procés de remodelació de la ruta del Bibliobús Garrigues-Segrià. Cal recordar que és el servei  bibliotecari que pertoca als municipis inferiors a 3.000 hab., segons la planificació bibliotecària vigent.
És un procés de canvi del canvi que va començar el 2005 i que ha durat uns set anys, en el quals quatre municipis,  Castelldans i La Granadella a la comarca de Les Garrigues i  Puigverd de Lleida i La Granja d’Escarp, a la comarca del Segrià es van integrar a la ruta del bibliobús  perquè disposaven d’uns centres de lectura municipals obsolets i pendents de remodelació i es van reconvertir en  un nou punt de servei vinculat al bibliobús, anomenat Biblioaccés.

El biblioaccés és un servei complementari al Bibliobús, un cop deixa físicament la població. S’integren al Sistema de Lectura Pública de Catalunya (SLPC) i ofereixen la consulta de fons bàsic propi, de lots de novetats deixats des del bibliobús, subscripcions de revistes, préstec, préstec interbibliotecari, accés a Internet i ofimàtica. També disposen del programa de gestió Millenium i  activitats d’animació i formació.  Compta amb els Serveis regionals de suport a la lectura (Central de Biblioteques de Lleida) i la Central de Préstec i Serveis Especials (CePSE).

Així, aquests municipis, en dos casos s'han traslladat i han estrenat un nou equipament, i els altres dos han actualitzat l'antiga biblioteca amb nou mobilliari i l.luminació . Tots ells han renovat fons i assegurat el seu manteniment en fons, activitats, suport tècnic al personal, ... i en resum són una petita biblioteca actualitzada.


Mentre tot això s’anava endreçant, la situació de les biblioteques públiques, la cultura i la vida en general es complica cada cop més. A tot arreu es fan evidents  les dificultats i els esforços per mantenir el que s’ha fet  al llarg dels darrers 30 anys.

Tots els professionals del sector ens escarrassem, cadascú des del seu lloc de treball, per garantir les ofertes  existents  a les biblioteques  públiques i adaptar-nos com podem i amb la millor voluntat  als reptes que comporta seguir dia a dia . Segons l’àrea territorial  es converteix en objectiu prioritari no perdre cap servei  perquè és aquest o rés, no hi ha recanvi o un altre de similar en molts quilòmetres a la vista.

El repte d’obrir  a les comarques de Lleida noves rutes amb nous bibliobusos  avui es veu més llunyà. Però les peticions de noves parades per part dels municipis mai s’han aturat.  

Aquests biblioaccés s'han consolidat i en la mesura que s’incrementa el servei, alguns ajuntaments ja demanen de fa temps caminar sols. Per tant s’arriba a la conclusió de deixar de donar  suport directe i presencial amb el Bibliobús als quatre municipis que compten amb els biblioaccés  i decauen de la ruta  amb l’objectiu d’incorporar nous municipis que ara no tenen cap tipus de servei bibliotecari .

Tot i ser molt conscients del repte que suposa deixar biblioteques públiques molt inferiors a 3.000 hab. sense un suport directe, a Lleida, en tenim altres dins el SLPC en una franja de població similar. Tots ells tindran les mateixes funcions i donaran serveis bibliotecaris similars . Si comptem que es pugui continuar amb la mateixa oferta de suport i de coordinació bibliotecària que ara es dona i amb la necessària implicació del seu ajuntament, poden tirar endavant.

La modificació és fa efectiva a partir del mes de juliol de 2013 amb l’acord dels ajuntaments implicats i serà visible després de vacances, al setembre. Aquests, han rebut la informació actualitzada sobre el suport  que tenen des d’ara del Departament de Cultura i també dels serveis que han  d’assumir.

A partir  d’ara quatre nous pobles es sumaran a la ruta del Bibliobús Garrigues-Segrià, que ha canviat per quedar igual. 
Ara bé, hi haurà quatre municipis amb una biblioteca pública, i quatre noves poblacions que són inferiors a 3.000 hab., amb una biblioteca itinerant, que és el Bibliobús.Entrades populars d'aquest blog

El personal de los bibliobuses o bibliomóviles: Aproximación a un perfil.

30è ANIVERSARI BIBLIOBÚS PERE QUART.

LES BIBLIOTEQUES MÒBILS: EXPERIÈNCIES DE PROMOCIÓ DE LA LECTURA I TRANSFORMACIÓ SOCIAL